Dla Rad Pedagogicznych

Szkolenia na miarę nowoczesnej szkoły – szkolenia dla Rad Pedagogicznych

 • Dziecko sprawiające problemy wychowawcze – jak radzić sobie z trudnym uczniem?
 • Trudny rodzic – jak doprowadzić do współpracy z rodzicem, której celem jest właściwy rozwój dziecka?
 • Kreatywność na lekcjach – jak pobudzać uczniów do twórczego myślenia? Metody aktywizujące w praktyce.
 • Kształcenie umiejętności uczenia się. O konieczności nieustannego rozwoju.
 • Praca z uczniem zdolnym – jak umożliwić najlepszy rozwój dziecku utalentowanemu?
 • Ryzykowne zachowania młodzież Co może zrobić nauczyciel?
 • O bezpieczeństwie uczniów w sieci. Czyli z Internetem za pan brat.
 • Jak przeciwdziałać przemocy wśród uczniów?
 • Praca z uczniem o obniżonej sprawności intelektualnej w stopniu lekkim.
 • Praca z uczniem z zespołem Aspergera.
 • Praca z uczniem autystycznym.
 • Praca z uczniem z ADHD.
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczyciela.
 • Zgrany zespół – współpracujemy ze sobą dla dobra naszych podopiecznych.
 • Projekt w szkole – jak zarządzać projektem w klasie?

Poszukujecie Państwo innego szkolenia? Prosimy o kontakt – zorganizujemy każde szkolenie i przeprowadzimy Analizę Potrzeb Szkoleniowych.