Coaching

Liczba aktywnych procesów coachingowych – 8

Czy walka konkurencyjna wymaga od Ciebie nieustannego rozwoju?

Najlepszym narzędziem wspomagającym rozwój Twój i Twojej organizacji jest coaching.

Coaching to metoda odkrywająca Wasz potencjał i ukierunkowująca na jego realizację.

Dzięki coachingowi:

  • uświadomisz sobie ograniczające Cię bariery
  • zidentyfikujesz najważniejsze dla Ciebie obszary
  • dojrzejesz do nieuniknionej zmiany
  • i… wyruszysz w przygodę Twojego życia

Coaching to proces. Wymaga więc czasu i cierpliwości w oczekiwaniu na efekty. Coaching jest partnerską relacją coacha i osoby coachowanej. W procesie coachingu odpowiedzialność za jego efekt przypada w udziale osobie coachowanej. Coach jest jedynie i aż subtelnym towarzyszem, który przy pomocy stosownych narzędzi wspiera osobę coachowaną w realizacji jej zamierzeń. Coaching nie jest formą terapii, doradztwem, czy mentoringiem. Określając coaching jednym słowem można powiedzieć, że coaching jest zmianą.

Stosujemy sprawdzone metody zgodne ze standardami i kodeksem etycznym International Coach Federation (IFC)

 

Oferujemy sesje coachingowe dla klientów indywidualnych i dla firm:

  • Coaching indywidualny – realizowany jest bezpośrednio z inicjatywy osoby zainteresowanej. Wspólnie ustalamy obszary wymagające rozwoju lub zmiany. Sesje coachingowe pomagają w uświadomieniu potencjału, istniejących obaw i zagrożeń. Pomagają w podjęciu ważnych życiowo decyzji, w oparciu o najgłębsze pragnienia. Coaching skupia się na przyszłości. Ukazuje możliwości rozwoju bez względu na dotychczasowe doświadczenia. W procesie coachingowym coach jest subtelnym towarzyszem.
  • Business coaching – realizowany jest na zlecenie organizacji, która pragnie wspomóc kluczowych pracowników w rozwoju, aby podnieść ich efektywność w osiąganiu biznesowych celów. Proces coachingowy zakontraktowany w organizacji musi być zaakceptowany przez wszystkie zainteresowane strony: sponsora (osobę lub dział organizacji zlecający coaching), osobę coachowaną, coacha.
  • Coaching grupowy – to coaching realizowany w grupie osób ukierunkowanych na wspólny cel. Dzięki metodom coachingowym członkowie zespołu: rozpoznają problem, określają możliwości jego rozwiązania, przygotowują plany działania i podejmują niezbędne decyzje.

 

Coaching dla opornych 🙂

W celu uzyskania dalszych informacji, ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.